Asia

Fresh Face: เรื่องเล่าหลังเวทีเดินแบบเกาหลีของนายแบบคลื่นลูกใหม่ ‘คิมฮยอนจิน’

Fresh Face: เรื่องเล่าหลังเวทีเดินแบบเกาหลีของนายแบบคลื่นลูกใหม่ ‘คิมฮยอนจิน’

ไม่ใช่แค่นักร้องหรือนักแสดงเท่านั้นที่เป็นสินค้าส่งออกคุณภาพดีของเกาหลี เพราะอีกหนึ่งสินค้าที่กำลังเป็นที่จับตามองและต้องการในตลาดโลกก็คือ ‘นายแบบเกาหลี’ ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา [...]

FINE DAY WITH JUNG YONG-HWA

FINE DAY WITH JUNG YONG-HWA

จังหวะชีวิตที่ลงล็อค ของหนุ่มรักสันโดษ ‘จองยงฮวา’   [...]