หมอพีรพัศ

OK! HOROSCOPE : ดูดวง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
OK! HOROSCOPE : ดูดวง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
OK! HOROSCOPE : ดูดวง ประจำเดือน กันยายน 2559
OK! HOROSCOPE : ดูดวง ประจำเดือนสิงหาคม 2559
OK! HOROSCOPE : ดูดวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
OK! HOROSCOPE : ดูดวง ประจำวันที่ 19 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 59
OK! HOROSCOPE : ดูดวง ประจำวันที่ 10-20 เมษายน 2559
OK! HOROSCOPE : ดูดวง ประจำวันที่ 27 มีนาคม – 09 เมษายน 2559
OK! HOROSCOPE : ดูดวง ประจำวันที่ 13-26 มีนาคม 2559
OK! HOROSCOPE : ดูดวง ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์-12 มีนาคม 2559