DTAC

ดีแทคปรับทัพองค์กรสู้ไวรัสโควิด-19 เพื่อบริการลูกค้าต่อเนื่องทุกสถานการณ์

ดีแทคปรับทัพองค์กรสู้ไวรัสโควิด-19 เพื่อบริการลูกค้าต่อเนื่องทุกสถานการณ์

เริ่มแล้ววันนี้ดีแทคซ้อมจัดทีมแบ่งฝ่ายทำงานที่สำนักงานและสลับทำงานที่บ้าน (Work from home) [...]