front room waldorf bangkok

ลองชิมอาหาร นอร์ดิก-ไทย ความแปลกใหม่รสอร่อยที่ ห้องอาหารฟร้อนท์ รูม

ลองชิมอาหาร นอร์ดิก-ไทย ความแปลกใหม่รสอร่อยที่ ห้องอาหารฟร้อนท์ รูม

แม้จะเปิดให้บริการมาไม่ถึงหนึ่งขวบปีแต่ด้วยความแปลกใหม่ของอาหารสไตล์นอร์ดิก-ไทยที่ห้องอาหารฟร้อนท์ รูม โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย [...]