อุทกภัย คือ

อุทกภัย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือการกระทำของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น พายุ น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว และอื่นๆ.

อะไรเป็นสาเหตุของอุทกภัยในประเทศไทย

สาเหตุของอุทกภัยในประเทศไทยมีหลายประการ เช่น:

  1. พายุและฝนตกหนัก ซึ่งเป็นสาเหตุของน้ำท่วมและไฟไหม้
  2. แผ่นดินไหว เนื่องจากปัญหาเรื่องการปลูกป่าหลังการทำเหมือง
  3. ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล็ปปี้ ภัยไหม้ และภัยพิบัติ
  4. ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ความสกปรก การปลูกป่า และการทำเหมือง
  5. ปัญหาเรื่องการก่อการร้ายเช่น การปล่อยสารเคมี, การขุดหินเหมืองและการทำเหมืองโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย.

น้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลัน

น้ำป่าไหลหรือน้ำท่วมฉับพลัน เป็นอุทกภัยที่เกิดจากน้ำป่าไหลตกจากภูเขาหรือแม่น้ำ แต่จะมีความฉับพลันมากขึ้นเมื่อมีปัญหาเรื่องการแปรสภาพภูมิประเทศ เช่น ปัญหาเรื่องการปลูกป่าหลังการทำเหมือง, การทำเหมืองอันไม่สมบูรณ์ หรือ การใช้ปุ๋ยสูงอันเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาดังกล่าว

น้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง

น้ำท่วมหมายถึงการเกิดน้ำที่ขึ้นอยู่บนพื้นที่ใดๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะน้ำท่วมจากน้ำท่วมน้ำค้างจากน้ำเสื่อมน้ำสูง หรือเป็นเพราะน้ำท่วมจากน้ำปริมาณปานกลาง และน้ำท่วมขัง หมายถึงการเกิดน้ำที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่เฉพาะเจาะจงเช่น บ่อน้ำเหมือง หรือบ่อน้ำเหมือง ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและคนที่โดนน้ำท่วมไป

น้ำล้นตลิ่ง

“น้ำล้นตลิ่ง” หมายถึงการเกิดน้ำท่วมจากน้ำตกหรือน้ำปานกลางที่ขึ้นอยู่บนพื้นที่เฉพาะบริเวณตลิ่ง ซึ่งอาจเป็นเพราะเหตุการณ์นานาชนิด เช่น น้ำตกหรือน้ำปานกลางรุนแรง หรือปัจจัยภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและคนที่โดนน้ำท่วมไป

เมื่อเกิดอุทกภัยอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง

เมื่อเกิดอุทกภัยอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและคนที่โดนน้ำท่วมไป เช่น:

  • ความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่า น้ำ และสิ่งมีชีวิต
  • ความเสียหายต่ออาคารสถานที่ และอุปกรณ์สำนักงาน
  • ความเสียหายต่อการประกอบการเกษตรกรรม และการเกษตร
  • ความเสียหายต่อคนที่โดนน้ำท่วมไป เช่น คนพลัดพราก คนเสียชีวิต และคนได้รับบาดเจ็บ
  • ความเสียหายต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจ เช่น การคุ้

Leave a Comment