Life is OK!I
บรรยากาศ Think on the bright side LIFE IS OK! งานบุญครั้งใหญ่ของ OK! Magazine เพื่อมอบเงินให้วัดพระบาทน้ำพุ ที่พึ่งสุดท้ายของผู้ป่วยโรคเอดส์ จัดขึ้นที่ Central World ลาน Atrium เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา ภายในงาน นอกจากจะมีของรักดาราที่ราคาถู๊ก..ถูกแล้ว ยัีงมีบู๊ธออกร้านจากเหล่าดารา-เซเลบริตี้ และที่มันส์ที่สุดเ็ห็นจะเ็ป็นการประมูลของรักของหวงจากศิลปินที่คุณชื่นชอบ

ติดตามภาพสนุกๆ และบรรยากาศงานทั้งหมดได้ใน OK! Magazine ฉบับที่ 98 ประจำวันที่ 24 กรกฎาคมนี้
 
 
 
 
 
 


 
Home | Current Issue| Contact Us | Advertise | Subscribe | UK | USA | Middle East |
Russia | Mexico | Germany | Malaysia | Spain | Australia | Turkey
 
©2007 Media Transasia Thailand Co., Ltd.