LongLiveTheKing

ศิลปินไทยในนิวยอร์กโพสต์พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ร.9 ทุก 9 โมงเช้า เป็นเวลา 9 วัน
เป็นบุญตายิ่งนัก…ชมภาพลายพระหัตถ์ทรงงานของในหลวง ร.9
ดูกันหรือยัง…คลิปประวัติศาสตร์หาชมยาก! เมื่อในหลวง ร.9 เสด็จประพาสดิสนีย์แลนด์ อเมริกา
สกรีนเสื้อยืดฟรี! ‘ศิลปากรจิตอาสา’ ทำดีถวายพ่อ

สกรีนเสื้อยืดฟรี! ‘ศิลปากรจิตอาสา’ ทำดีถวายพ่อ

  บริการสกรีนเสื้อยืดฟรี โดยภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ [...]

กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์กล้องแรกของในหลวง ร.9

กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์กล้องแรกของในหลวง ร.9

  เมื่อครั้งที่ในหลวง ร.9 มีพระชนมายุ [...]

สวยงามล้ำค่า นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ เปลี่ยนกำแพง ม.ศิลปากร ให้เป็นภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์

สวยงามล้ำค่า นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ เปลี่ยนกำแพง ม.ศิลปากร ให้เป็นภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์

  นักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกชั้นปี [...]

แอพพลิเคชั่น ‘สุขพอที่พ่อสอน’ รวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ดำเนินตามรอยพ่อหลวง

แอพพลิเคชั่น ‘สุขพอที่พ่อสอน’ รวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ดำเนินตามรอยพ่อหลวง

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ คือพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองด้วยทศพิธราชธรรม มีพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันล้ำค่าอย่างหาที่สุดมิได้ [...]