OK! Roadshow

ทำไมกาแฟอินทรีย์ถึงรักษาป่าได้? ที่มาของแรงบันดาลใจงาน OK! Charity 2017: Better Together

ทำไมกาแฟอินทรีย์ถึงรักษาป่าได้? ที่มาของแรงบันดาลใจงาน OK! Charity 2017: Better Together

  คุณรู้หรือไม่? ป่าต้นน้ำในเมืองไทยถูกทำลายไปมากมายเพื่อทำเกษตรกรรม ซึ่งความรู้เท่าไม่ถึงการณ์นี้ยังทำให้เกษตรกรในชุมชนต้นน้ำเร่งผลผลิตด้วยการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง [...]

เรื่องจริงยิ่งกว่านิยายของผู้หญิงฝรั่งที่ใช้ชีวิตร่วม 30 ปีอยู่ในป่าตามคำสัญญารัก ‘เกล็นนิส เสตะพันธุ’

เรื่องจริงยิ่งกว่านิยายของผู้หญิงฝรั่งที่ใช้ชีวิตร่วม 30 ปีอยู่ในป่าตามคำสัญญารัก ‘เกล็นนิส เสตะพันธุ’

นี่คือเรื่องราวความรักของผู้หญิงในตำบลเล็กๆ ที่เกือบถูกลืมในเมืองไทย ที่นี่คือ ตำบลปิล๊อก [...]

OK! ROAD SHOW 2014

OK! ROAD SHOW 2014

บรรยากาศความสนุก และกิจกรรมมากมายภายในงาน OK! road [...]