หมายเลข: 001

ชื่อ-สกุล: เหมือนตะวัน  สุทธิวิริวรรณ
ชื่อเล่น: แป้ง
วันเกิด: 28 มิถุนายน 2526
อายุ: 24
ส่วนสูง: 166
น้ำหนัก: 43
การศึกษา: ปริญญาโท
สถานบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานที่ผ่านมา:
เล่นขิม
นิยามของตัวเองกับ White Perfect:
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องและฟื้นฟูสภาพผิวให้ผิวขาวสมบูรณ์แบบ

     
       
 
      คะแนนโหวต:9698    
 
 
                 
               
   

หมายเลข: 002

ชื่อ-สกุล: น.ส ณัฐฐา  รุ่งฟ้า
ชื่อเล่น: หนึ่ง
วันเกิด: 21 พฤษภาคม 2527
อายุ: 23
ส่วนสูง: 158
น้ำหนัก: 42
การศึกษา: ปริญญาตรี
สถานบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผลงานที่ผ่านมา:
ร้องเพลง
นิยามของตัวเองกับ White Perfect:
ความขาวใส ทำให้เกิดความมั่นใจ

     
       
 
      คะแนนโหวต:9416    
 
 
                 
               
   

หมายเลข: 003

ชื่อ-สกุล: วศินี  รื่นรมย์
ชื่อเล่น: มิกซ์เซ่อ
วันเกิด: 19 กันยายน 2527
อายุ: 23
ส่วนสูง: 165
น้ำหนัก: 45
การศึกษา: ปริญญาตรี
สถานบันการศึกษา: ม.บูรพา
ผลงานที่ผ่านมา:
รำไทย เล่นดนตรีไทย เต้นลีลาศ เชียร์ลีดเดอร์
นิยามของตัวเองกับ White Perfect:
ขาวจากภายในสู่ภายนอก

     
       
 
      คะแนนโหวต:17156    
 
 
                 
               
   

หมายเลข: 004

ชื่อ-สกุล: ณิชากร  พึ่งชาติไทย
ชื่อเล่น: หวา
วันเกิด: 15 มีนาคม 2524
อายุ: 26
ส่วนสูง: 167
น้ำหนัก: 47
การศึกษา: ปริญญาโท
สถานบันการศึกษา: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผลงานที่ผ่านมา:
พิธีกร, เล่นระนาดเอก, ยูโด, ว่ายน้ำ, กอล์ฟ
นิยามของตัวเองกับ White Perfect:
ผิวขาวอย่าง Perfect ต้องดูแลอย่างอ่อนโยน

     
       
 
      คะแนนโหวต:2030    
 
 
                 
               
   

หมายเลข: 005

ชื่อ-สกุล: ภัทรมน  สายสว่าง
ชื่อเล่น: มน
วันเกิด: 13 สิงหาคม 2521
อายุ: 28
ส่วนสูง: 160
น้ำหนัก: 49
การศึกษา: ปริญญาโท
สถานบันการศึกษา:
ผลงานที่ผ่านมา:
ร้องเพลง
นิยามของตัวเองกับ White Perfect:
ขาวจากภายในอย่างธรรมชาติ

     
       
 
      คะแนนโหวต:1012    
 
 
                 
               
   

หมายเลข: 006

ชื่อ-สกุล: นทรงพร  ณรัตนตระกูล
ชื่อเล่น: คะแนน
วันเกิด: 4 พฤศจิกายน 2528
อายุ: 21
ส่วนสูง: 165
น้ำหนัก: 45
การศึกษา: กำลังศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ วิทยุ-โทรทัศน์ ปี4 ป.ตรี
สถานบันการศึกษา: ม.ราชภัฏสวนดุสิต
ผลงานที่ผ่านมา:
ดำเนินรายการ/ อ่านสปอตวิทยุ
นิยามของตัวเองกับ White Perfect:
ขาวสดใส กับ White Perfect

     
       
 
      คะแนนโหวต:3419    
 
 
                 
               
   

หมายเลข: 007

ชื่อ-สกุล: นุชนาฏ  ศรีสินธ์
ชื่อเล่น: แหม่ม
วันเกิด: 11 พฤศจิกายน 2526
อายุ: 23
ส่วนสูง: 160
น้ำหนัก: 44
การศึกษา: ปริญญาตรี
สถานบันการศึกษา: ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ผลงานที่ผ่านมา:
ร้องเพลง รำไทย เล่นดนตรีไทย สากล
นิยามของตัวเองกับ White Perfect:
เผยผิวขาว สดใส ได้อย่างมั่นใจทุกสถานการณ์

     
       
 
      คะแนนโหวต:6428    
 
 
                 
               
   

หมายเลข: 008

ชื่อ-สกุล: เมย์  รุ่งดิลกโรจน์
ชื่อเล่น: เมย์
วันเกิด: 7 พฤษภาคม 2524
อายุ: 26
ส่วนสูง: 162
น้ำหนัก: 48
การศึกษา: กำลังศึกษาปริญญาโท
สถานบันการศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานที่ผ่านมา:
ด้านออกแบบ และ ศิลปะ
นิยามของตัวเองกับ White Perfect:
Be Me , be white perfect

     
       
 
      คะแนนโหวต:16765    
 
 
                 
               
   

หมายเลข: 009

ชื่อ-สกุล: อรุณี  วิชญมาศ
ชื่อเล่น: แอนนี่
วันเกิด: 19 มิถุนายน 2529
อายุ: 21
ส่วนสูง: 162
น้ำหนัก: 43
การศึกษา: ปี 2
สถานบันการศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานที่ผ่านมา:
เป็นเชียร์หลีดเดอร์ของคณะ
นิยามของตัวเองกับ White Perfect:
ผิวพรรณที่ขาวใสและจิตใจที่ขาวสะอาดเป็นสิ่งสำคัญของผู้หญิงค่ะ

     
       
 
      คะแนนโหวต:1352    
 
 
                 
               
   

หมายเลข: 010

ชื่อ-สกุล: ศุภลักษณ์  เชาวยุทธ์
ชื่อเล่น: ปุ้ย
วันเกิด: 27 สิงหาคม 2522
อายุ: 28
ส่วนสูง: 160
น้ำหนัก: 48
การศึกษา: ปริญญาตรี
สถานบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานที่ผ่านมา:
แสดงละครเวที
นิยามของตัวเองกับ White Perfect:
ความขาวสมบูรณ์แบบ เปล่งประกายจากภายใน และดำรงอยู่ได้ด้วยการดูแล

     
       
 
      คะแนนโหวต:18498