วัน-เดือน-ปี กิจกรรม
4 มิ.ย. – 22 ก.ค. 2007 รับสมัคร
30 ก.ค. 2007 ประกาศผลรอบคัดเลือก 10 คน
30 ก.ค. – 30 ก.ย. 2007 ร่วมโหวต
10 ตุลาคม 2007 ตัดสินรอบสุดท้ายจากคณะกรรมการ
15 ตุลาคม 2007 ประกาศรอบสุดท้ายทางWebsite
19-29 ตุลาคม 2007 ปฏิบัติการแปลงโฉม
29 ตุลาคม 2007 ประกาศผลผู้ชนะในงาน OK! Awards 2007
3 ธันวาคม 2007 กิจกรรม Perfect Day
 
 
ประมวลภาพกิจกรรมการคัดเลือก