FWB คือ อะไร?

“FWB” คืออักษรย่อของ “Friends with Benefits” ซึ่งแปลว่า “เพื่อนกับประโยชน์” หมายถึงความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกันแต่มีประโยชน์ในเรื่องของเพศสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ FWB คือ

ความสัมพันธ์ FWB คือความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกันแต่มีประโยชน์ในเรื่องของเพศสัมพันธ์ นักเรียนรู้สึกอยากรู้สึกในความใกล้ชิดกันแต่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการและไม่ต้องเป็นเพื่อนกันเท่านั้น แต่ต้องรักษาความเป็นเพื่อนและความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์อยู่เสมอ

Friends with benefits หรือเรียกสั้นๆ ว่า F.W.B. คือ ความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งที่เพื่อนทำหน้าที่ร่วมหลับนอนกับเพื่อน

ในความเป็นจริงแล้ว, Friends with Benefits หรือ FWB คือความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งที่เพื่อนกันเลือกใช้กันโดยไม่เป็นเพื่อนกันอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์ โดยไม่มีความผิดหวังหรือความติดต่อในเรื่องอื่นๆ อาจจะไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศสัมพันธ์ เป็นปริศนา แต่ไม่มีความผิดหวังหรือความติดต่อในเรื่องอื่นๆ

ข้อดีของ FWB

ข้อดีของ FWB คือ :

 1. มีความเป็นเพื่อน : คุณสามารถสื่อสารและแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนได้
 2. ไม่มีความผิดหวัง : เพราะคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการที่อาจจะเกิดความผิดหวังในความสัมพันธ์
 3. ปลอดภัยในเรื่องเพศ : เพราะคุณจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ปลอดภัยในเรื่องเพศกับเพื่อนของคุณ
 4. เพื่อนเป็นเพื่อนเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น: คุณจะได้เป็นเพื่อนกับเพื่อนของคุณ แต่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์อย่างเป็นทาง

ข้อเสียของ FWB

ข้อเสียของ FWB คือ :

 1. ไม่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ: คุณอาจจะไม่สามารถเป็นเพื่อนกันแบบเป็นทางการได้
 2. ความสัมพันธ์อาจเปลี่ยนแปลง: คุณอาจจะได้รับความผิดหวังเมื่อความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลง
 3. ความสัมพันธ์อาจเป็นไปไม่ตามแผน: คุณอาจไม่สามารถคาดการณ์ว่าความสัมพันธ์จะเป็นไปตามแผนอย่างไร
 4. ความผิดหวังในเรื่องเพศ: คุณอาจจะได้รับความผิดหวังเมื่อคุณได้รับความเป็นเพื่อนเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น และไม่ได้

วิธีสร้างความสัมพันธ์แบบ FWB โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมา

 1. พูดคุยเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังกับเพื่อนของคุณในเรื่องความสัมพันธ์
 2. ตั้งเงื่อนไขและข้อกำหนดในการทำงานเป็น FWB เช่น การปกป้องตนเองต่อเชื้อไวรัสและการไม่มีความผิดหวังต่อความสัมพันธ์อื่นๆ
 3. ตั้งเป้าหมายเพื่อความสัมพันธ์ คุณอาจจะต้องเป้าหมายเพื่อความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการหรือความสัมพันธ์ FWB คุณต้องตั้งเป้าหมายให้แม่นยำและตรงกับความต้องการของคุณ
 4. รักษาความสัมพันธ์เป็นเพื่อน คุณต้อ

Leave a Comment