“10 เส้นทาง เที่ยววัดใกล้กรุง สะสมแต้มบุญอิ่มใจ” แคมเปญอิ่มบุญจาก ททท.

“10 เส้นทาง เที่ยววัดใกล้กรุง สะสมแต้มบุญอิ่มใจ” แคมเปญอิ่มบุญจาก ททท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายหลังเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ดำเนินกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายใต้ชื่อ “10 เส้นทาง เที่ยววัดใกล้กรุง สะสมแต้มบุญอิ่มใจ” ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563 มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการทำบุญ ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสร้างมงคลชีวิต และมีการจัดทริปนำร่อง 2 เส้นทาง โดยเชิญเหล่าศิลปิน ดารา ผู้สื่อข่าว ร่วมออกเดินทางไปประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ เส้นทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคุณครีม-เปรมสินี รัตนโสภา นักแสดงชื่อดังร่วมทริปทำบุญ ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ และวัดหน้าพระเมรุ รวมทั้งล่องเรือโบราณสองฝั่งชมแม่น้ำน้อยจากสุริยันจันทรา ตอกย้ำภาพลักษณ์ More Legacy ว่าภาคกลางมีความโดดเด่นเรื่องสายน้ำอย่างแท้จริง

 

“10 เส้นทาง เที่ยววัดใกล้กรุง สะสมแต้มบุญอิ่มใจ”

แคมเปญอิ่มบุญจาก ททท.

 

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อานวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ททท. เล็งเห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงศาสนา เช่น การไหว้พระ ทำบุญ สามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กลับมามีกำลังใจลุกขึ้นสู้ ที่สาคัญการกระตุ้นการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว ยังสามารถกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างดียิ่ง ททท. ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่โดยเน้นเชิงคุณภาพ ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งภูมิภาคภาคกลางมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาประเภทวัดที่สะท้อนวัฒนธรรม คติ ความเชื่อ ผ่านตำนานเรื่องเล่า และศิลปะทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามจำนวนมาก ได้แก่ วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, กาญจนบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สระบุรี, ชัยนาท, อ่างทอง, สมุทรสงคราม, สมุทรปราการ และสมุทรสาคร”

 

 

ทั้งนี้ ททท. ได้ร่วมกับพันธมิตรเสนอขายแพ็คเกจท่องเที่ยวดังกล่าวทางช่องทางออนไลน์ เพื่อเข้าถึงนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่นิยมใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น ผ่านช่องทาง Instagram และ Facebook ของ Merit Explorer จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ,กาญจนบุรี, เพชรบุรี, ราชบุรี และสมุทรสาคร และช่องทาง IG/FB ของ Matichon Academy จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี, อ่างทอง, ชัยนาท, ลพบุรี และสระบุรี

 

ตัวอย่างวัดในเส้นทางของโครงการ

เส้นทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  1. วัดนิเวศธรรมประวัติ ตั้งอยู่บนเกาะลอย กลางแม่น้าเจ้าพระยา ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้สร้างขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อครั้งเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน นับเป็นวัดพุทธเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างในสถาปัตยกรรมโกธิก ถอดแบบจากโบสถ์คริสต์ศาสนา
  2. วัดบางนมโค ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าวัดนี้ถูกสร้างขึ้นปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ในเหตุการณ์คราวเสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 กองทัพพม่าได้มาตั้งค่ายล้อมกรุงอยู่โดยรอบ และทำการกวาดต้อนวัวควายไปเป็นเสบียงเสียจนเกือบหมดสิ้น ชาวบ้านจึงเรียกชุมชนนี้ว่าล้างนมโค ต่อมาแผลงเป็นบางนมโค วัดบางนมโคจึงทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ด้วยความเมตตาของหลวงพ่อปาน โสนันโส พระสงฆ์ผู้มีความรู้รอบด้านอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่พระธรรม กัมมัฏฐาน การแพทย์แผนโบราณ การสร้างพระ วัดบางนมโคแห่งนี้จึงได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีเรื่องเล่าและมีภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปนรกและสวรรค์ที่สวยงาม เพื่อเตือนใจพุทธศาสนิกชน ซึ่งเป็น Unseen ที่ห้ามพลาด
  3. วัดหน้าพระเมรุ หรือวัดพระเมรุราชิการามวรวิหาร ตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อเดิมว่า “วัดพระเมรุราชการาม” แต่ประชาชนส่วนมากนิยมเรียกกันว่า “วัดหน้าพระเมรุ” วัดหน้าพระเมรุเป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าทำลาย ด้วยบุญญาธิการอันศักดิ์สิทธิ์แห่งหลวงพ่อพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ พระประธานในอุโบสถ จึงทำให้กรุงศรีอยุธยารอดพ้นจากข้าศึกตลอดมา ควรที่จะมาชมพระบารมีซึ่งยังมีพระลักษณะคงสภาพเดิมอยู่ทุกส่วน เมื่อเทียบกับวัดอื่นๆ ในอยุธยาที่เมื่อครั้งเสียกรุงได้ถูกกองทัพพม่าเผาทำลายไม่เหลือซากให้เราเห็น วัดหน้าพระเมรุมีความสมบูรณ์ที่สุดและยังคงไว้ซึ่งความสง่างามจนปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี

  1. วัดไชยชุมพลชนะสงคราม หรือวัดใต้ เป็นพระอารามหลวงและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ตั้งอยู่บนเส้นทางการเดินทัพไทย-พม่า จังหวัดกาญจนบุรี จุดเด่นของวัดคือ “เรือเทวดา” เคยเป็นที่ตั้งของเมรุเผาสรีระสังขารของอดีตเจ้าอาวาส ที่ถูกสร้างขึ้นตามคติความเชื่อเป็นรูปเทวดาทรงม้าอยู่ภายหน้ามณฑป เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ทางวัดยังคงอนุรักษ์ไว้ให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชม
  1. วัดเขาสูงแจ่มฟ้า วัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม สามารถมองกาญจนบุรีจากมุมสูงได้โดยรอบ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ดำปฏิหาริย์ พระประธาน พระพุทธไสยาสน์ พระนอน องค์ใหญ่ หลวงปู่ทวด พระพิฆเนศวร และพระโพธิสัตว์กวนอิม มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้ามากราบไหว้ สักการะบูชา อย่างเนืองแน่นตลอดทุกวัน

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีวัดใกล้กรุง ให้เราได้อิ่มบุญอิ่มใจ ในเส้นทางจังหวัดอื่นๆ เช่น – เส้นทางจังหวัดชัยนาท : วัดไกลกังวล, วัดพระแก้ว, วัดป่าสัก – เส้นทางจังหวัดลพบุรี : วัดถ้าเขาปรางค์, วัดกริ่นกฐิน, วัดกริ่นกฐิน, วัดห้วยเเก้ว – เส้นทางจังหวัดสระบุรี : วัดป่าสว่างบุญ – เส้นทางจังหวัดอ่างทอง : วัดป่าโมกวรวิหาร, วัดท่าสุทธาวาส, วัดม่วง – เส้นทางจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร : วัดธรรมจริยาภิรมย์, วัดบางกุ้ง

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนทุกท่านออกเดินทางท่องเที่ยว ตามแคมเปญ “10 เส้นทาง เที่ยววัดใกล้กรุง สะสมแต้มบุญอิ่มใจ” โดยสามารถสามารถสอบถามรายละเอียดแพ็คเกจทัวร์ราคาพิเศษ เพิ่มเติมได้ที่ Merit Explorer เบอร์โทรศัพท์ 084-536-6456, แอดไลน์ @meritexplorer, Facebook : meritexplorer

 

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

ติดตามนิตยสาร OK! Magazine Thailand ได้ที่นี่

Website : www.okmagazine-thai.com
Instagram : www.instagram.com/okmagazinethailand
Facebook : www.facebook.com/okmagthailand
Twitter : twitter.com/okthailand

Comments

comments

okadmin

นิตยสาร OK! เป็นนิตยสารรายแรกและเพียงรายเดียวที่อัพเดตข่าวคราวของเหล่าดาราทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเจาะลึกทุกซอกทุกมุม รวมทั้งเรื่องส่วนตัวของเหล่าศิลปินและดาราสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

RELATED ARTICLES

Kamalaya เปิดตัวโปรแกรมใหม่ Beauty & Glow เอาใจสาวๆ รักสวยและสุขภาพ!

Kamalaya เปิดตัวโปรแกรมใหม่ Beauty & Glow เอาใจสาวๆ รักสวยและสุขภาพ!

Kamalaya เวลเนสรีสอร์ทสุดหรูหราแห่งเกาะสมุย ที่ห่างจากชายฝั่งเกาะสมุยเพียงไม่กี่ก้าว เหมาะแก่การหลีกหนีความวุ่นวายจากเมืองกรุง [...]

READ MORE
sdiv class="archive-review">
ดีแทคผนึกกำลังหลายองค์กร พัฒนาหลักสูตรหวังลดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์