ทำไมกาแฟอินทรีย์ถึงรักษาป่าได้? ที่มาของแรงบันดาลใจงาน OK! Charity 2017: Better Together

ทำไมกาแฟอินทรีย์ถึงรักษาป่าได้? ที่มาของแรงบันดาลใจงาน OK! Charity 2017: Better Together

 

คุณรู้หรือไม่? ป่าต้นน้ำในเมืองไทยถูกทำลายไปมากมายเพื่อทำเกษตรกรรม ซึ่งความรู้เท่าไม่ถึงการณ์นี้ยังทำให้เกษตรกรในชุมชนต้นน้ำเร่งผลผลิตด้วยการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง นั่นหมายความว่าชุมชนปลายน้ำก็ต้องรับสารเคมีเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วทางออกสำหรับปัญหานี้คืออะไร?

 

ok! charity 2017

 

OK! อยากแนะนำให้รู้จักมูลนิธิสายใยแผ่นดินที่มีเป้าหมายหลักในการทำงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์และวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน โดยมีตัวอย่างที่สำคัญคือที่ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จ. เชียงราย ที่นี่เป็นชุมชนที่ทางมูลนิธิเดินทางไปให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการกาแฟรักษาป่า แนะนำการปลูกกาแฟอินทรีย์อันเป็นพืชที่ต้องการร่มเงาในการเจริญเติบโต ดังนั้นป่าไม้ก็ไม่ถูกโค่นทำลาย ชาวบ้านมีรายได้ โดยที่ไม่ต้องอาศัยสารเคมีในการเพาะปลูก เมื่อชุมชนต้นน้ำไม่ใช้สารเคมี ชุมชนปลายน้ำก็ไม่ต้องเสี่ยงรับสารเคมี เมื่อชีวิตเขาดี ชีวิตเราก็ดีตามไปด้วย

 

ok! charity 2017

 

จากความเชื่อที่ว่าทุกชีวิตเชื่อมโยงถึงกัน การที่เราจะมีชีวิตที่ดีนั่นหมายถึงคนในสังคมนั้นๆ จะต้องมีชีวิตที่ดีด้วย จึงกลายเป็นที่มาของงาน OK! Charity 2017: Better Together เพื่อสนับสนุนโครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่าโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างชีวิตดีๆ ให้กับกลุ่มคนเล็กๆ ที่อาจถูกมองข้ามว่าพวกเขาคือจักรกลสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนชีวิตดีๆ ในสังคม โดยการนำเงินรายได้จากงานในครั้งนี้ไปมอบให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่พัฒนาเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นน้ำต่อไป ครั้งนี้เราได้พูดคุยกับอาจารย์ธีรสิทธิ์ อมรแสนสุข รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใยแผ่นดินเผื่อขยายภาพการทำงานในโครงการกาแฟรักษาป่าให้เด่นชัดยิ่งขึ้น

 

ok! charity 2017

 

มูลนิธิสายใยแผ่นดินเกิดขึ้นได้อย่างไร
มูลนิธิสายใยแผ่นดินเกิดขึ้นจากนักศึกษากิจกรรมกลุ่มหนึ่งซึ่งทำงานร่วมกับสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ของดร.เสน่ห์ จามริก เป็นการช่วยเกษตรกรตามอุดมการณ์ของนักศึกษา หลังจากเรียนจบแล้วก็ทำงานให้กับ LDI อย่างเต็มตัว ตอนที่ตั้งเป็นโครงการต่างๆ ก็คิดว่าน่าจะทำกิจกรรมที่ช่วยชาวบ้านได้จริง ส่งเสริมงานเกษตรอินทรีย์เพื่อเกษตรกรจะได้ทำเกษตรแบบไม่เป็นพิษภัยต่อตัวเอง สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค ตอนนั้นคิดว่าถ้าไปส่งเสริมให้ชาวบ้านทำแล้วก็ต้องช่วยชาวบ้านขายด้วย ถ้าไม่มีตลาดทุกอย่างก็อาจจะล้มเหลว เลยรวบรวมชาวบ้านตั้งเป็นสหกรณ์กรีนเนทขึ้นมารวบรวมผลผลิต งานทั้งหมดที่ผ่านมาก็คือการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในที่ราบไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมข้าวออร์แกนิก มะพร้าวออร์แกนิก ถั่วออร์แกนิก พืชผักอินทรีย์ต่างๆ นอกจากนี้ก็นำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างนำถั่วเหลืองมาทำเป็นซีอิ๊วออร์แกนิก มะพร้าวนำมาทำเป็นกะทิกระป๋องออร์แกนิก ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ประมาณ 20 ชนิดได้ มูลนิธิและสหกรณ์ตั้งมาทั้งหมด 20 ปีแล้วครับ มีบทบาทที่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านเกษตรอินทรีย์ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้ เราทั้งสนับสนุนส่งเสริมความรู้ให้องค์กรเพื่อทำการค้าที่เป็นธรรมที่เรียกว่าแฟร์เทรดด้วย อีกทั้งยังสนับสนุนเกษตรกรในภูมิภาคนี้ ซึ่งแต่ละปีก็จะมีเกษตรกรจากศรีลังกา อินเดีย ภูฎาน พม่า ลาว กัมพูชาเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ในบ้านเรา และเราเองก็เดินทางไปให้ความรู้กับเกษตรกรในประเทศเพื่อนบ้านของเราครับ

 

ok! charity 2017

 

ทำไมถึงโฟกัสเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์
เราได้มองเห็นถึงภัยต่างๆ ของเกษตรเคมีที่มีผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งต่างๆ อาจจะช่วยเพิ่มผลผลิตในขั้นต้นแต่เมื่อใช้มากๆ ดินก็จะเสื่อมโทรม ผลผลิตจากการเกษตรก็จะเริ่มตกลง สารเคมีกำจัดแมลงหรือวัชพืช ก็จะไหลลงไปในแม่น้ำลำคลอง อย่างเมื่อก่อนชาวบ้านจะเอาน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมาบริโภคก็ไม่อันตราย แต่ปัจจุบันนี้มันลุกลามจนไปอยู่ในป่าเขาอย่างหนัก ชาวบ้านเคยใช้ประปาภูเขาบริโภคแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพวกเขากลับต้องซื้อน้ำขวดมาดื่มกิน เกษตรกรบางรายก็เจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการสัมผัสสารเคมีมากเกินไป ในขณะเดียวกันความด้อยทางการศึกษาทำให้เขาใช้สารเคมีผิดๆ ต้องสูญเสียสมาชิกภายในครอบครัวไป ขณะเดียวกันสารเคมีทางการเกษตรก็เพิ่มต้นทุนเพราะเมื่อใช้ไปเรื่อยๆ ก็ต้องเพิ่มปริมาณ ในที่สุดก็จะตกอยู่ในวัฏจักรของหนี้สิน ผลผลิตขายได้ไม่คุ้มทุน ดังนั้นไม่แปลกที่เกษตรกรจำนวนหนึ่งจำเป็นต้องขายที่ดิน แล้วก็เข้ามาเป็นแรงงานในเมือง และทำลายป่าไปเรื่อยๆ เมื่อต้องการที่ทำกินใหม่

 

ok! charity 2017

 

โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่าคือการขยายหน้างานของมูลนิธิสายใยแผ่นดินครับ เพราะเราพบว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาป่าไม้มากมายในเมืองไทยถูกบุกรุก ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการหาพื้นที่ทางการเกษตรใหม่เพราะพื้นที่เดิมของเขาเสื่อมโทรมจากการทำเกษตรเคมี ในขณะเดียวกันการเพิ่มของประชากรก็ทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอ หรือการที่เขาขายที่ดินไปเพราะหนี้สินก็ทำให้พวกเขาต้องไปบุกรุกทำลายป่าเพื่อเข้าไปทำเกษตรเคมีซึ่งทำให้พื้นที่ป่าต้นน้ำปนเปื้อนสารเคมี กระทั่งสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่ต้องล้มหายตายจาก หรือปลาในแหล่งน้ำก็ค่อยๆ หายไป หัวหน้าครอบครัวบางคนก็ตายไปเพราะการใช้สารเคมี เราก็มาคิดแก้ปัญหานี้แล้วค้นพบว่ากาแฟเป็นพืชที่ต้องการร่มเงา ถ้าปลูกกาแฟเราไม่จำเป็นต้องไปตัดโค่นต้นไม้ใหญ่ และกาแฟต้องการร่มเงา 2 ชั้นด้วยซ้ำ จึงคิดว่ากาแฟน่าจะเป็นทางออกในการอนุรักษ์ฟื้นฟู จนกระทั่งสร้างป่าขึ้นมาได้ ในขณะเดียวกันเกษตรกรมีรายได้อีกด้วย หมายความว่าคนกับป่าก็จะสามารถอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืน

 

การปลูกกาแฟในเมืองไทยถือว่ามีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา ทางมูลนิธิเลยต้องส่งเสริมให้ปลูกกาแฟเกรดพิเศษ คุณภาพดี เพื่อให้แข่งขันกับตลาดได้ ต่อจากนั้นก็ทำเป็นกิจการเพื่อสังคมในขื่อกลุ่มกรีนเนท เอสอีเพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรรักษาป่า โดยพืชตัวแรกที่ทำก็คือกาแฟทำในรูปแบบวนเกษตรอินทรีย์ เป็นเกษตรผสมผสานโดยปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาอื่นๆ เป็นพืชเรือนยอดชั้นแรกอย่างอะโวคาโด ลูกพลับ บ๊วย ในขณะเดียวกันก็จะปลูกไม้เรือนยอดอีกชั้นที่เป็นไม้ป่าไม่ว่าจะเป็นต้นสัก ต้นมะค่าโมง ฯลฯ นอกจากนี้ก็สอนชาวบ้านให้รู้จักการแปรรูปกาแฟด้วย เมื่อเสร็จแล้วบริษัทกรีนเนท เอสอีก็จะรับซื้อไปจำหน่ายต่อในราคาที่ยุติธรรม โดยที่จ่ายเงินให้กับเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าตลาด ในรูปของออร์แกนิกพรีเมียม หรือเงินจ่ายพิเศษเมื่อคุณทำออร์แกนิก และจ่ายเงินแฟร์เทรดพรีเมียมหรือเงินจ่ายพิเศษเมื่อทำการค้าที่เป็นธรรม โดยเงินส่วนนี้จะนำไปพัฒนาชุมชนของพวกเขาเอง ชาวบ้านจะเอาไปทำถนน ทำโครงการอาหารกลางวัน หรือเอาไว้ดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้านก็ทำได้ ตอนนี้มีกว่า 310 ครอบครัวจาก 9 หมู่บ้าน นอกจากนี้เรายังทำบันทึกความเข้าใจเพื่อขยายโครงการการทำเกษตรรักษาป่าในพื้นที่ผ่อนปรนของกรมอุทยานแห่งชาติอีกกว่า 20,0000 ไร่เพื่อให้เกษตรกรไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มขึ้นครับ

 

ok! charity 2017

 

ช่วยเล่าเรื่องบ้านใหม่พัฒนาให้เราฟังหน่อย
บ้านใหม่พัฒนาอยู่ที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เกษตรกรที่นี่ทำกาแฟกลางแจ้งที่ใช้สารเคมีมาก่อน ช่วงนั้นชาวบ้านเองก็มีความขัดแย้งกับกรมอุทยานแห่งชาติในแง่ที่เขาเข้าไปบุกรุกป่า ในขณะเดียวกันวิถีทางการทำเกษตรเคมีก็มีต้นทุนที่สูง พื้นที่การเกษตรก็เสื่อมโทรม ซึ่งพอทางโครงการไปเผยแพร่ความรู้กับพวกเขาว่าจริงๆ แล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปตัดไม้ทำลายป่าก็ได้ สอนเขาว่าถ้าปลูกป่าเพื่อให้ร่มเงา กาแฟจะมีความแข็งแรงขึ้น ดินมีคุณภาพ เกษตรกรก็มีสุขภาพดีขึ้น กาแฟก็ขายได้ราคา ป่าเองก็ฟื้นคืนเป็นหลักประกันทางเศรษฐิจและหลักประกันทางสุขภาพของพวกเขา ขณะเดียวกันชาวบ้านก็ภูมิใจว่าได้เป็นเกษตรกรรักษาป่า มีการจัดทำวิสาหกิจชุมชนใช้งบจากแฟร์เทรดพรีเมียมพัฒนาความเป็นอยู่จากเมื่อก่อนเขาจะต่างคนต่างอยู่ แต่ตอนนี้มีการรวมกลุ่มพึ่งพาอาศัยกัน มูลนิธิเองก็ไม่ได้มองแค่การพัฒนารายได้ทางเศรษฐกิจ ในเชิงศิลปวัฒนธรรมของเขาเองก็ได้รับการสนับสนุน ได้รื้อฟื้นวัฒนธรรมต่างๆ ของชนเผ่า แต่เดิมเขาอาจจะอยากแต่งตัวเป็นคนเมือง แต่เมื่อได้เห็นความสำคัญของตัวเองในเรื่องการรักษาป่า เขาก็กล้าที่จะนำเสนอความเป็นชนเผ่า และวัฒนธรรมต่างๆ ของเขาอีกครั้งครับ

 

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนป่าต้นน้ำกับโครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่าโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดินร่วมกับนิตยสาร OK! ในงาน OK! Charity 2017: Better Together เพื่อหารายได้มอบให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ชุมชนที่ปลูกกาแฟอินทรีย์ปลอดสารเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาป่าต้นน้ำให้คนปลายน้ำได้บริโภคอย่างปลอดภัย

 

ok! charity 2017

 

ภายในจะได้พบกับศิลปินดารามากมาย อาทิ แพนเค้ก เขมนิจ, โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, ส้ม มารี, คชา นนทนันท์, ต่อ ธนภพ, นนกุล ชานน, ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะมาร่วมประมูลของรักดารา การจำหน่ายเสื้อยืดคู่การกุศล แสดงมินิคอนเสิร์ต และที่พลาดไม่ได้กับกิจกรรมการขายกอดการกุศล ให้คุณได้แนบชิดกับศิลปินขวัญใจแบบหาที่อื่นไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรมจากผู้สนับสนุนใจดี พร้อมช็อปสินค้าราคาพิเศษและโปรโมชั่นมากมาย

 

พบกันวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ที่ลานเอเทรียม 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและอัพเดตรายชื่อศิลปินที่มาร่วมงานได้ทาง www.facebook.com/okmagthailand และ www.okmagazine-thai.com

 

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

ติดตามนิตยสาร OK! Magazine Thailand ได้ที่นี่

♥ Website : http://www.okmagazine-thai.com/
♥ Instagram : https://www.instagram.com/okmagazinethailand/
♥ Facebook : https://www.facebook.com/okmagthailand
♥ Twitter : https://twitter.com/okthailand

 

Comments

comments

okadmin

นิตยสาร OK! เป็นนิตยสารรายแรกและเพียงรายเดียวที่อัพเดตข่าวคราวของเหล่าดาราทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเจาะลึกทุกซอกทุกมุม รวมทั้งเรื่องส่วนตัวของเหล่าศิลปินและดาราสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

RELATED ARTICLES

ชีพจรลงเท้า ‘มิว นิษฐา’ ควงน้องสาวท่องแดนปลาดิบ ช็อปชิมกระจาย

ชีพจรลงเท้า ‘มิว นิษฐา’ ควงน้องสาวท่องแดนปลาดิบ ช็อปชิมกระจาย

  หรือนี่จะเป็นอีกหนึ่งปีทองของมิว-นิษฐา จิรยั่งยืน เพราะนอกจากจะมีงานพรีเซ็นเตอร์เข้ามาแน่นเอี้ยด [...]

READ MORE
HUG ME IF YOU CAN: โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี

HUG ME IF YOU CAN: โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี

  มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนป่าต้นน้ำกับโครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่าโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดินร่วมกับนิตยสาร OK! ในงาน [...]

READ MORE