Situationship คือ?

situationship

“Situationship” คือ ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นของแต่ละคน และอยู่ระหว่างความสัมพันธ์ปกติและความสัมพันธ์สำคัญ มักใช้เวลากันมากแต่ไม่จำเป็นต้องสนิทกันเป็นอย่างถาวรหรือต่อเนื่อง คำว่า “Situationship” ถูกใช้เป็นประโยคเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนและอาจมีโอกาสเป็นอย่างสำคัญในอนาคต Situationship เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นของแต่ละคน มักใช้เวลากันมากแต่ไม่จำเป็นต้องสนิทกันเป็นอย่างถาวรหรือต่อเนื่อง คำว่า “Situationship” ถูกใช้เป็นประโยคเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนและอาจมีโอกาสเป็นอย่างสำคัญในอนาคต Situationship มักจะมีความคล้ายกับความสัมพันธ์แบบความเป็นเพื่อนในเรื่องราวของความสัมพันธ์ แต่ก็มีความสัมพันธ์แบบไม่แน่นอนในเรื่องของการเป็นแฟน ซึ่งอาจจะไม่มีการเป็นแฟนหรือการเป็นแฟนอย่างแน Situationship กับ FWB ต่างกันอย่างไร Situationship และ FWB (Friends with Benefits) เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบไม่แน่นอน แต่มีขอบเขตและความหมายต่างกัน Situationship คือความสัมพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นความสัมพันธ์แบบใดๆ ซึ่งมักเป็นการเข้ากันมากแต่ไม่ได้กำหนดว่าเป็นแฟน หรือคู่อย่างแน่นอน ความสัมพันธ์นี้ไม่มีการสนิทกันเป็นอย่างถาวรและไม่มีความตั้งใจในการสร้างความสัมพันธ์แบบเป็นอย่างถาวร FWB คือความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนที่มีสิ่งสำคัญคือ การเป็นเพื่อนที่มีความสัมพันธ์เป็นทางเางเพศ แต่ไม่ต้องมีความสัมพันธ์เป็นแบบเป็นอย่างถาวร ซึ่งสิ่งสำคัญคือ ความสัมพันธ์เพศ โดยไม่ต้องมีความตั้งใจในการสร้างความสัมพันธ์แบบเป็นอย่างถาวร ส่วนที่แตกต่างกันคือ FWB จะมีการเกี่ยวกับการเป็นเพื่อนที่เป็นเพศ แต่ situationship ไม่จำเป็นต้องมีการเกี่ยวกับการเป็นเพื่อนที่เป็นเพศ แต่อาจมีความสัมพันธ์ในส่วนอื่นๆ เช่น การเป็นเพื่อน การเป็นคู่เดท หรืออื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นแบบเป็นอย่างถาวร

Toxic คือ อะไร? Toxic Relationship คือ, Toxic People คือ

toxic-people

Toxic คือคำว่าที่ใช้เล่าเกี่ยวกับความรุนแรงของเอนไซม์หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ มีหลายประเภทของเอนไซม์ที่ถือเป็น toxic เช่น สารเคมี, ไฟฟ้าแรงสูง, และอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ Toxic ยังมีความเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของความคิดและพฤติกรรม เช่น ความเกลียดแก่ผู้อื่น, ความอับอาย, และความไม่สุภาพ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางจิตใจและสุขภาพร่างกายของผู้ที่ได้รับผลกระทบ นิสัย Toxic คือ นิสัย toxic คือ นิสัยหรือพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสังคมและคนรอบข้าง ซึ่งสามารถเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคม และด้านสุขภาพจิตใจ เช่น ความเกลียดแก่ผู้อื่น, ความอับอาย, และความไม่สุภาพ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางจิตใจและสุขภาพร่างกายของผู้ที่ได้รับผลกระทบ นิสัย toxic เป็นนิสัยที่ไม่สุภาพและไม่เหมาะสมต่อสังคม ซึ่งมักเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมและด้านสุขภาพจิตใจ นิสัย toxic สามารถแสดงในลักษณะต่างๆ เช่น การเกลียดแก่ผู้อื่น, การอับอาย, การไม่สุภาพ, การปล่อยความเดือดแรง และการใช้คำหยาบคายต่อผู้อื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางจิตใจและสุขภาพร่างกายของผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยปัญหานี้ไม่เพียงแต่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่ Toxic people คือ Toxic people เป็นคนที่มีพฤติกรรมที่รุนแรง และอาจเป็นภัยต่อสุขภาพจิตใจ และความสัมพันธ์ของคนอื่น ซึ่งอาจเป็นการวิพากษ์ขัด … Read more

Introvert Extrovert Ambivert คือ

extrovert-introvert

Introvert, extrovert, และ ambivert เป็นบุคลิกภาพที่ออกแบบมาจากทฤษฎีบุคลิกภาพของ Carl Jung โดย Introvert คือ Introvert เป็นคนที่เน้นการคิดและความรู้สึกของตัวเอง และน้อยกว่าการเป็นกลุ่มและการเปิดเผย คนแบบ Introvert อาจชอบกิจกรรมที่สุดคน และในกลุ่มขนาดเล็กของเพื่อนรัก และอาจหมดแรงในการเข้าร่วมกิจกรรมขนาดใหญ่และมีการสั่นสะเทือนมาก แบบนี้ของความเป็นอยู่เป็นส่วนปกติของบุคลิกภาพและมีความแตกต่างในระดับของบุคคล ลักษณะของผู้มีบุคลิกภาพแบบ Introvert อาจแตกต่างกันไปตามบุคคล แต่ประกอบไปด้วย: Extrovert คือ Extrovert คือคนที่มีความเป็นนักสื่อสาร มีความเป็นสังคม. Extrovert เป็นบุคลิกภาพที่มีความเป็นนักสื่อสาร ชอบเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ชอบสื่อสารและมีความสนใจในการเป็นตัวแทนและอยากเป็นสังคมนิยม คิดและปฏิบัติตามความต้องการของตนเอง และไม่กังวลในการแสดงออกตัวเอง แต่ไม่ได้หมายถึงคนที่มีความพิการในการติดต่อสื่อสาร ลักษณะของผู้มีบุคลิกภาพแบบ Extrovert อาจแตกต่างกันไปตามบุคคล แต่ประกอบไปด้วย: Ambivert คือ Ambivert คือบุคลิกภาพที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เหมือนกับ extrovert แต่ยังคงมีความสนใจในการพักผ่อนและเข้าใจตัวเองเหมือนกับ introvert ซึ่งจะปรับตัวได้ในแต่ละสถานการณ์และแต่ละคนได้แตกต่างกัน ามสนใจในการพักผ่อนและเข้าใจตัวเองเหมือนกับ introvert ซึ่งจะปรับตัวได้ในแต่ละสถานการณ์และแต่ละคนได้แตกต่างกัน ซึ่งบุคลิกภาพนี้คือบุคลิกภาพที่มีควาามสามารถในการเปลี่ยนตัวไปตามสถานการณ์และเหมาะสมสำหรับงานที่ต้องการความสามารถในการติดต่อสื่อสารและเข้าร่วมกิจกรรม และมีความสนใจในการปฏิบัติตามความต้องการของตนเองได้อย่างสมดุล … Read more

NFT คือ อะไร

what-nft

NFT (Non-Fungible Token) คือ รูปแบบของโทเค็นที่ใช้ในเครือข่ายเหมือนเดียวกับโทเค็นปกติ แต่ NFT จะไม่สามารถแทนที่ได้กับโทเค็นอื่นๆ เนื่องจากมีคุณลักษณะเฉพาะตัวและมีค่าเป็นเอกลักษณ์ เช่น ภาพประกอบการ์ตูน ภาพวาด ภาพประกอบเกม เป็นต้น โดย NFT จะถูกเก็บไว้ในระบบ blockchain เพื่อให้ปลอดภัยและมีการเฝ้าระวังได้อย่างแน่นอน NFT Art คือ NFT art คือ ศิลปะที่เป็นของไม่ซ้ำกัน (non-fungible) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือน NFT ทั่วไป โดยมีการเข้าถึงและจัดการด้วย blockchain แต่จะเป็นศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพประกอบการ์ตูน ภาพวาด ภาพ 3D เป็นต้น ซึ่งสามารถเป็นเอกลักษณ์ได้ในโลกอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถเป็นเป็นสินค้าได้ Related: Bitcoin คือ NFT Game คือ NFT game คือ เกมที่ใช้ NFT (Non-Fungible Token) เป็นตัวกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและการจัดการเนื้อหาในเกม … Read more

อุทกภัย คือ

flood

อุทกภัย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือการกระทำของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น พายุ น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว และอื่นๆ. อะไรเป็นสาเหตุของอุทกภัยในประเทศไทย สาเหตุของอุทกภัยในประเทศไทยมีหลายประการ เช่น: น้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหรือน้ำท่วมฉับพลัน เป็นอุทกภัยที่เกิดจากน้ำป่าไหลตกจากภูเขาหรือแม่น้ำ แต่จะมีความฉับพลันมากขึ้นเมื่อมีปัญหาเรื่องการแปรสภาพภูมิประเทศ เช่น ปัญหาเรื่องการปลูกป่าหลังการทำเหมือง, การทำเหมืองอันไม่สมบูรณ์ หรือ การใช้ปุ๋ยสูงอันเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาดังกล่าว น้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง น้ำท่วมหมายถึงการเกิดน้ำที่ขึ้นอยู่บนพื้นที่ใดๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะน้ำท่วมจากน้ำท่วมน้ำค้างจากน้ำเสื่อมน้ำสูง หรือเป็นเพราะน้ำท่วมจากน้ำปริมาณปานกลาง และน้ำท่วมขัง หมายถึงการเกิดน้ำที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่เฉพาะเจาะจงเช่น บ่อน้ำเหมือง หรือบ่อน้ำเหมือง ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและคนที่โดนน้ำท่วมไป น้ำล้นตลิ่ง “น้ำล้นตลิ่ง” หมายถึงการเกิดน้ำท่วมจากน้ำตกหรือน้ำปานกลางที่ขึ้นอยู่บนพื้นที่เฉพาะบริเวณตลิ่ง ซึ่งอาจเป็นเพราะเหตุการณ์นานาชนิด เช่น น้ำตกหรือน้ำปานกลางรุนแรง หรือปัจจัยภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและคนที่โดนน้ำท่วมไป เมื่อเกิดอุทกภัยอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง เมื่อเกิดอุทกภัยอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและคนที่โดนน้ำท่วมไป เช่น:

FWB คือ อะไร?

friends-with-benefits

“FWB” คืออักษรย่อของ “Friends with Benefits” ซึ่งแปลว่า “เพื่อนกับประโยชน์” หมายถึงความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกันแต่มีประโยชน์ในเรื่องของเพศสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ FWB คือ ความสัมพันธ์ FWB คือความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกันแต่มีประโยชน์ในเรื่องของเพศสัมพันธ์ นักเรียนรู้สึกอยากรู้สึกในความใกล้ชิดกันแต่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการและไม่ต้องเป็นเพื่อนกันเท่านั้น แต่ต้องรักษาความเป็นเพื่อนและความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์อยู่เสมอ Friends with benefits หรือเรียกสั้นๆ ว่า F.W.B. คือ ความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งที่เพื่อนทำหน้าที่ร่วมหลับนอนกับเพื่อน ในความเป็นจริงแล้ว, Friends with Benefits หรือ FWB คือความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งที่เพื่อนกันเลือกใช้กันโดยไม่เป็นเพื่อนกันอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์ โดยไม่มีความผิดหวังหรือความติดต่อในเรื่องอื่นๆ อาจจะไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศสัมพันธ์ เป็นปริศนา แต่ไม่มีความผิดหวังหรือความติดต่อในเรื่องอื่นๆ ข้อดีของ FWB ข้อดีของ FWB คือ : ข้อเสียของ FWB ข้อเสียของ FWB คือ : วิธีสร้างความสัมพันธ์แบบ FWB โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมา

Bitcoin คืออะไร?

bitcoin-what

Bitcoin เป็นรูปแบบเงินดิจิทัล (cryptocurrency) ที่ใช้ระบบ peer-to-peer ในการซื้อขายและโอนเงินออนไลน์ ไม่มีผู้มีอำนาจในการควบคุมหรือตรวจสอบ Bitcoin ถูกสร้างขึ้นโดย Satoshi Nakamoto ในปี 2009 และมีการใช้งานโดยผู้ใช้ในทั่วโลก Bitcoin คืออะไร มีข้อดี และข้อเสีย อย่างไร Bitcoin เป็นรูปแบบเงินดิจิทัล (cryptocurrency) ที่ใช้ระบบ peer-to-peer ในการซื้อขายและโอนเงินออนไลน์ ไม่มีผู้มีอำนาจในการควบคุมหรือตรวจสอบ Bitcoin ถูกสร้างขึ้นโดย Satoshi Nakamoto ในปี 2009 และมีการใช้งานโดยผู้ใช้ในทั่วโลก ข้อดีของ Bitcoin : ข้อเสียของ Bitcoin: ควรให้ความระมัดระวัดในการซื้อ Bitcoin และจัดการความเสี่ยงให้ถูกต้อง โดยคำนึงถึงปริมาณการลงทุนและระยะเวลาที่ต้องการในการเป็นเจ้าของ Bitcoin. ขุดบิทคอยน์ การขุด Bitcoin หรือ Bitcoin mining เป็นการคำนวณความสำคัญของข้อมูลที่ใช้ในการสร้างและตรวจสอบการโอน Bitcoin โดยใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คำนวณเพื่อสร้าง block ใหม่ … Read more

ฉันจะต้องทำอย่างไรเมื่อไขมันในเลือดสูง…?

high-fat-in-blood

ภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัย อีกทั้งยังไม่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักแต่อย่างใด ปัจจุบันนี้เราสามารถพบผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงได้ทั้งในกลุ่มคนผอมและคนที่มีน้ำหนักเกิน โดยปัจจัยเสี่ยงต่อการมีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือด เส้นเลือดตีบและอุดตัน จากการสำรวจเมื่อปี 2019 พบว่าทั่วโลกมีอัตราผู้ป่วยในสภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงถึง 39% และมีผู้เสียชีวิตจากสภาวะดังกล่าวถึง 4.4 ล้านคน ทั้งนี้ภาวะไขมันอุดตันในเลือดมีสาสเหตุได้จากหลายปัจจัย ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ วันนี้เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะไขมันในเลือดสูงกันค่ะ ภาวะไขมันในหลอดเลือดสูงคืออะไร? มาทำความเข้าใจกันก่อนถึงภาวะไขมันในเลือดสูง (Hyperlipidemia) คือสภาวะที่ร่างกายของเรานั้นมีไขมันในเลือดมากกว่าปกติ โดยไขมันที่สะสมนี้เป็นได้ทั้งไขมันชนิดคอเรสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ สำหรับผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงนี้จะมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น โรคไขมันอุดตันเส้นเลือด โรคเส้นเลือดตีบ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดัน เป็นต้น ซึ่งความร้ายแรงของโรคต่าง ๆ เหล่านี้ก็ในกลุ่มเสี่ยงคือสามารถเสียชีวิตได้ทันทีเมื่ออาการกำเริบ หรือแม้แต่การเข้าสู่สภาวะอัมพฤกษ์และอัมพาต เนื่องจากไขมันที่อุดตัน ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกาย ส่งผลให้เลือดไหลเวียนได้ไม่สะดวกและไม่สามารถถูกส่งไปเลี้ยงได้อย่างเพียงพอนั่นเองค่ะ สาเหตุของภาวะไขมันในเลือดสูง ปัจจุบันนี้กว่า 39% ของประชากรทั่วโลกมีภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งสาเหตุและปัจจัยของภาวะนี้มีได้หลากหลายประการ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร แต่ถึงอย่างไรก็ตามปัจจัยทางด้านพันธุกรรมก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่บ้างสำหรับคนบางกลุ่ม ซึ่งเราได้รวบรวมสาเหตุที่เกี่ยวข้องและมีโอกาสเกิดขึ้นได้ของการมีภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดไว้ดังต่อไปนี้ วิธีป้องกันและรับมือต่อภาวะไขมันในเลือดสูง  ในส่วนนี้เราจะแบ่งวิธีการแนะนออกเป็น 2 ส่วน คือ วิธีการป้องกันของคนที่อาจมีความเสี่ยงและวิธีการรับมือหากคุณเสี่ยงต่อภาวะดังกล่าวแล้ว  1. วิธีการป้องกันของคนที่อาจมีความเสี่ยงต่อการมีภาวะไขมันในเลือดสูงสำหรับคนกลุ่มนี้เราจะเน้นไปที่พฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยสิ่งแรกที่เราควรปรับพฤติกรรมก็คือพฤติกรรมด้านการกิน อาหารที่เลือกรับประทานควรมีไขมันต่ำ (ไม่ว่าจะเป็นไขมันชนิดใดก็ตาม) … Read more

‘คอเรสเตอรอล’ ภัยเงียบที่ไม่ได้เกิดแค่ในกลุ่มคนที่มีน้ำหนักเกิน

what-is-cholesterol

ปริมาณคอเรสเตอรอลที่สูงจนเกินไปอาจทำให้คุณกลายเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ แน่นอนว่าการรับประทานอาหารที่มีปริมาณคอเรสเตอรอลสูงส่งผลเสียต่อร่างกายเราได้เป็นอย่างมาก แต่ทว่าร่างกายของเรายังคงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้คอเรสเตอรอลในร่างกายอยู่ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคอเรสเตอรอลที่มีอยู่ในร่างกายและที่สะสมอยู่ในอาหารให้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจและปรับรูปแบบการรับประทานอาหารให้เหมาะสมและสมดุลกับการใช้งานในร่างกายของเราค่ะ ทำความเข้าใจคอเรสเตอรอลคืออะไร คอเรสเตอรอลจัดเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่อยู่ในรูปของไขและพบในร่างกายของสิ่งมีชีวิต คอเรสเตอรอลเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ที่พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ประโยชน์ของคอเรสเตอรอลนั่นจะช่วยทำให้เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีความยืดหยุ่นและอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของคอเรสเตอรอลคือช่วยสังเคราะห์ฮอร์โมนสำคัญให้กับร่างกายของเรา ได้แก่ สเตียรอยด์ฮอร์โมน กลูโคคอร์ติคอยด์ มินเนอราโลคอร์ติคอยด์ และฮอร์โมนเพศ ซึ่งโดยปกติแล้วในร่างกายของเรานั้นจะมีการสังเคราะห์คอเรสเตอรอลขึ้นจากบริเวณตับ แต่เราสามารถรับเอาคอเรสเตอรอลเข้าสู่ร่างกายได้จากการบยริโภคเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์จากไขมันสัตว์นั่นเองค่ะ คลอเรสเตอรอลในร่างกายของเรานั้นมี 2 ชนิด ได้แก่ LDL และ HDL แต่ก่อนที่จะไปอธิบายเราลองไปดูประโยชน์และหน้าที่สำคัญของคอเรสเตอรอลในร่างกายเราก่อนดีกว่าค่ะ บทบาทของคอเรสเตอรอลในร่างกายเรา เชื่อว่าหลายคนคงคิดว่าคอเรสเตอรอลนั้นส่งแต่ผลเสียให้กับร่างกายของเราเพียงเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามคอเรสเตอรอลยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราหลายประการ ดังนี้ เห็นหรือไม่ว่าแม้ว่าสิ่งที่เรามองว่าจะไม่น่ามร้างประโยชน์ให้กับร่างกายของเรา แท้จริงแล้วมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญกับร่างกายของเราเป็นอย่างมาก ความแตกต่างของคอเรสเตอรอลชนิดที่ดีและชนิดที่ไม่ดี คุณผู้อ่านเคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่า… หากคอเรสเตอรอลมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างที่ได้อธิบายไปข้างต้นแล้ว แต่ทำไมถึงได้มีการพูดถึงอยู่บ่อยครั้งโดยที่กรมสาธารณสุขออกมาเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง? ปกติแล้วตับของเรานั้นจะเก็บคอเรสเตอรอลในรูปแบบที่เรียกว่า ลิโพโปรตีน (Lipoproteins) คือการรวมตัวกันของไขมันกับโปรตีน ซึ่งลิโพโปรตีนจะทำงานโดยจับกับโมเลกุลของคอเรสเตอรอลไปทำหน้าที่ต่าง ๆ ผ่านกระแสเลือดภายในเซลล์ที่ต้องการ โดยคอเรสเตอรอลมีอยู่ 2 ประเภทหลักดังนี้ ทั้งนี้ทางการแพทย์โดยปกติแล้วร่างกายของเราควรจะมีระดับของคอเรสเตอรอล LDL ต่ำกว่า 130 มิลลิกรัม/เดซิลิตร และผู้ที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดอุดตันและโรคเบาหวานควรมีระดับของ … Read more

เมนูอาหารไขมันสูงเลือกกินผิดโรคร้ายถามหา  

high-fat-foods

เมื่อโลกแห่งอินเตอร์เน็ตสามารถเชื่อมให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันง่ายขึ้นได้ ก็ย่อมสามารถช่วยให้เผยแพร่วัฒนธรรมของแต่ละชนชาติง่ายขึ้นได้ด้วยเช่นกัน วัฒนธรรมทางด้านอาหารถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายคนเริ่มสนใจในวัฒนธรรมอื่นของประเทศนั้น ๆ ได้ “เมื่ออาหารอร่อย ทุกอย่างก็จะน่าสนใจเอง” นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและเป็นวิสัยทัศน์อันสำคัญของผู้นำชาวเกาหลีใต้ที่ได้เลือกนำเอาอาหารเกาหลีมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความน่าสนใจให้กับประเทศ จากซีรีย์เกาหลี ‘แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง’ จุดเริ่มต้นที่สร้างชื่อเสียงและกลายเป็นจุดสนใจของชาวโลก จนทำให้ทุกวันนี้วัฒนธรรมของเกาหลีใต้ได้ถูกเผยแพร่ไปไกลถึงทั่วโลก เห็นหรือไม่ว่า…อาหารคือหัวใจสำคัญของทุกสิ่ง จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมแนวโน้มการเป็นโรคอ้วนจึงเพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี เพราะบางทีคุณอาจจะลืมใส่ใจว่าอาหารที่คุณรับประทานนี้มีปริมาณไขมันสูงหรือไม่? อาหารไขมันสูงคืออะไร อาหารไขมันสูงไม่ได้แย่เสมอไปหรอก เพราะอย่างที่ได้พูดถึงกันไปแล้วว่าไขมันนั้นมีทั้งชนิดที่ดีและไม่ดีต่อร่างกาย (อ่านบทความไขมันคืออะไร) ดังนั้นหากเราเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันดีสูงแทนที่จะส่งผลเสีย อาจส่งผลดีต่อร่างกายแทนก็ได้  อาหารไขมันสูง คือ อาหารประเภทใด ๆ ที่มีปริมาณไขมันทั้งดีและไม่มีอยู่ในนั้นเป็นจำนวนมาก แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) อาหารที่มีไขมันเลวสูง อาหารในกลุ่มนี้เป็นอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์ และคลอเรสเตอรอลสูง 2) อาหารที่มีไขมันดีสูง คืออาหารที่มีกลุ่มกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวอยู่หรือกลุ่มไขมันที่ช่วยเพิ่มปริมาณคลอเรสเตอรอลชนิดดี (HDL) และช่วยลดปริมาณคลอเรสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) นั่นเองค่ะ 5 ประเภทอาหารไขมันเลวสูง อันที่จริงแล้วอาหารที่จัดเป็นกลุ่มที่มีไขมันเลวสูงนั้นมีค่อนข้างมาก อาหารกลุ่มนี้จะมีปริมาณของกรดไขมันอิ่มตัว คลอเรสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) และไขมันทรานส์ค่อนข้างสูง หากกินติดต่อกันเป็นเวลานานอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้รับประทานและอาจนำไปสู่โรคร้ายต่าง ๆ เช่น … Read more