Situationship คือ?

“Situationship” คือ ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นของแต่ละคน และอยู่ระหว่างความสัมพันธ์ปกติและความสัมพันธ์สำคัญ มักใช้เวลากันมากแต่ไม่จำเป็นต้องสนิทกันเป็นอย่างถาวรหรือต่อเนื่อง คำว่า “Situationship” ถูกใช้เป็นประโยคเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนและอาจมีโอกาสเป็นอย่างสำคัญในอนาคต

Situationship เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นของแต่ละคน มักใช้เวลากันมากแต่ไม่จำเป็นต้องสนิทกันเป็นอย่างถาวรหรือต่อเนื่อง คำว่า “Situationship” ถูกใช้เป็นประโยคเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนและอาจมีโอกาสเป็นอย่างสำคัญในอนาคต

Situationship มักจะมีความคล้ายกับความสัมพันธ์แบบความเป็นเพื่อนในเรื่องราวของความสัมพันธ์ แต่ก็มีความสัมพันธ์แบบไม่แน่นอนในเรื่องของการเป็นแฟน ซึ่งอาจจะไม่มีการเป็นแฟนหรือการเป็นแฟนอย่างแน

Situationship กับ FWB ต่างกันอย่างไร

Situationship และ FWB (Friends with Benefits) เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบไม่แน่นอน แต่มีขอบเขตและความหมายต่างกัน

Situationship คือความสัมพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นความสัมพันธ์แบบใดๆ ซึ่งมักเป็นการเข้ากันมากแต่ไม่ได้กำหนดว่าเป็นแฟน หรือคู่อย่างแน่นอน ความสัมพันธ์นี้ไม่มีการสนิทกันเป็นอย่างถาวรและไม่มีความตั้งใจในการสร้างความสัมพันธ์แบบเป็นอย่างถาวร

FWB คือความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนที่มีสิ่งสำคัญคือ การเป็นเพื่อนที่มีความสัมพันธ์เป็นทางเางเพศ แต่ไม่ต้องมีความสัมพันธ์เป็นแบบเป็นอย่างถาวร ซึ่งสิ่งสำคัญคือ ความสัมพันธ์เพศ โดยไม่ต้องมีความตั้งใจในการสร้างความสัมพันธ์แบบเป็นอย่างถาวร ส่วนที่แตกต่างกันคือ FWB จะมีการเกี่ยวกับการเป็นเพื่อนที่เป็นเพศ แต่ situationship ไม่จำเป็นต้องมีการเกี่ยวกับการเป็นเพื่อนที่เป็นเพศ แต่อาจมีความสัมพันธ์ในส่วนอื่นๆ เช่น การเป็นเพื่อน การเป็นคู่เดท หรืออื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นแบบเป็นอย่างถาวร

Leave a Comment