ช้าง

นิทรรศการศิลปกรรม “การเดินทางของช้างและตระกูลไชยจิตต์”

นิทรรศการศิลปกรรม “การเดินทางของช้างและตระกูลไชยจิตต์”

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอเชิญชมงานแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “การเดินทางของช้างและตระกูลไชยจิตต์” [...]