นัครินทร์ ประทีปเมือง

5 กลยุทธ์ทำการตลาดออนไลน์ให้ขายดีแบบปังสุดๆ!

5 กลยุทธ์ทำการตลาดออนไลน์ให้ขายดีแบบปังสุดๆ!

  เรากำลังอยู่ในยุคที่ดิจิตอลเปลี่ยนบทบาทจากพระรองมาเป็นพระเอก ทุกวันนี้สมาร์ทโฟนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอน ทำให้แบรนด์ต่างๆ [...]