Kim Hyun-Woo

A GUY THAT ALWAYS MAKES YOU SMILE

A GUY THAT ALWAYS MAKES YOU SMILE

เผยตัวตนอีกด้านของหนุ่มหล่อตายิ้มได้ ‘คิมฮยอนอู’   อาจไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์เกาหลีที่มีกระแสดังเปรี้ยงปร้าง [...]