Kim Ji-Young: Born 1982

“คิมจียองเกิดปี 82” จากหนังสือสะเทือนวงการวรรณกรรม สู่หนังสะท้อนสังคมส่งท้ายปี 2019

“คิมจียองเกิดปี 82” จากหนังสือสะเทือนวงการวรรณกรรม สู่หนังสะท้อนสังคมส่งท้ายปี 2019

จากงานเขียนเล่มน้อยที่สร้างแรงกระเพื่อมเรื่องความเท่าเทียมเป็นวงกว้าง สู่ภาพยนตร์สุดลึกซึ้ง แสนเรียบง่าย ที่สะท้อนทุกแง่มุมความเจ็บปวดในสังคมเกาหลี [...]