song il-kook

น่ารักได้ใจ! 10 แฟชั่นที่ไม่บอกก็รู้ว่าเป็นแฝดกันของ 3 แสบ แทฮัน-มินกุก-มันเซ

น่ารักได้ใจ! 10 แฟชั่นที่ไม่บอกก็รู้ว่าเป็นแฝดกันของ 3 แสบ แทฮัน-มินกุก-มันเซ

#มันจะมีความน่ารักผสมตะมุตะมิหน่อยๆ เมื่อเห็นเด็กแฝดใส่ชุดเหมือนกัน ยิ่งเป็นเด็กแฝด 3 [...]

คน (ดัง) อวดลูก…ปั่นกระแสฮอต

คน (ดัง) อวดลูก…ปั่นกระแสฮอต

  SONG IL-KOOK แม้จะตัดใจพาลูกชายฝาแฝดทั้ง [...]