“ไทยเบฟ….รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 19 ลงพื้นที่ จ.น่าน มอบผ้าห่มกันหนาว 15,000 ผืน 15 อำเภอ

“ไทยเบฟ….รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 19 ลงพื้นที่ จ.น่าน มอบผ้าห่มกันหนาว 15,000 ผืน 15 อำเภอ

 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร สานต่อโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน” ร่วมส่งต่อความอบอุ่น เดินหน้าส่งมอบผ้าห่มจำนวน 2 แสนผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบจากภัยหนาว ซึ่งในปีนี้เราได้เดินทางแจกผ้าห่มครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนม สกลนคร บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู และภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ พะเยา น่าน รวมระยะเวลาตลอด 19 ปีที่ผ่านมา ได้ส่งมอบผ้าห่มไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 3,800,000 ผืน

 

 

ล่าสุด! คารวานผ้าห่มผืนเขียวได้เดินทางมาถึงยัง จ.น่าน ซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายในโครงการ โดยคณะผู้บริหารไทยเบฟ นำโดย คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 15,000 ผืน ส่งมอบให้ผู้ประสบภัย จ.น่าน โดยมี คุณสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนรับมอบ โดยเริ่มต้นส่งมอบให้กับชาวชุมชนในพื้นที่บ้านผาน้ำย้อย เป็นจุดแรก จำนวน 100 ผืน และ จุดแจก ณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อีกจำนวน 500 ผืน จากนั้นจะทยอยส่งมอบผ้าห่มที่เหลือกระจายไปยังอำเภอต่าง ๆ รวม 15 อำเภอ ในจังหวัดต่อไป

 

 

 

คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่  โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคอีสานของไทยมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปีนี้ นับเป็นปีที่ 19 แล้ว ตลอดเวลา 18 ปีที่ผ่านมา ทุกท่านคงคุ้นเคยกับภาพรถบรรทุกผ้าห่มผืนสีเขียว ที่เดินทางไปในพื้นที่ห่างไกล เพื่อที่จะมอบความอบอุ่นให้กับพี่น้องคนไทยที่ประสบภัยหนาวทุกๆ ปี คาราวานผ้าห่มผืนเขียวนี้ เกิดขึ้นจากปณิธานแห่งการ “ให้” โดยคุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และได้สืบทอดต่อมายังคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ทำให้ผ้าห่มผืนเขียวของเรา ได้บรรเทาความทุกข์ มอบความอบอุ่นให้กับพี่น้องชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ดังเช่นในวันนี้ ที่คาราวานผ้าห่มของเราเดินทางมาถึงอำเภอเชียงกลาง แห่งนี้ โดยสำหรับจังหวัดน่าน เราได้มอบผ้าห่มจำนวน 15,000 ผืน ผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอันเป็นประโยชน์จากพันธมิตรที่ร่วมเดินทางกับเรา ไม่ว่าจะเป็น โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มและช้างโมบายฟุตบอลยูนิต กิจกรรมให้น้องจากใจไทยเบฟ มอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา และในวันนี้ บริษัท คริสตอลล่า จำกัด ยังได้มอบปุ๋ยอินทรีย์จำนวน 1 ตัน เพื่อใช้สำหรับโครงการด้านการเกษตรของโรงเรียนอีกด้วย

 

 

 

สำหรับจังหวัดน่าน เป็นจังหวัดสุดท้ายในปีนี้ ที่คาราวานผ้าห่มของเราเดินทางมาถึง และเป็นพื้นที่ซึ่งไทยเบฟถือได้ว่ามีความผูกพันมาโดยตลอด เราได้มาร่วมกับพี่น้องชาวน่าน ในการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนและการสร้างเศรษฐกิจชุมชน พร้อมทั้งเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ในหลายพื้นที่ และพื้นที่จัดกิจกรรมในวันนี้ คือ โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา ยังเป็น 1 ใน 18 โรงเรียน ที่ไทยเบฟร่วมดำเนินงานในโครงการ Partnership School อีกด้วย จึงถือได้ว่าพวกเรามีความคุ้นเคยและผูกพันกันเป็นอย่างมาก คาราวานผ้าห่มของเราจะยังคงเดินทางแบบนี้ต่อไปในทุกๆ ปี และขอให้ผ้าห่มผืนสีเขียวผืนนี้ เป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใย ที่คนไทยยังคงมีให้แก่กันเสมอ”

 

 

 

ด้านเครือข่ายพันธมิตร นับเป็นอีกส่วนสำคัญในการเข้ามาร่วมเติมเต็มความอบอุ่นในโครงการนี้ด้วยดีเสมอมา ซึ่งได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด, ที่มาร่วมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาอีกทั้งกิจกรรม “ให้น้องจากใจไทยเบฟ” ที่มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและทุนการศึกษา บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด, บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด, บริษัท เสริมสุข จำกัด, บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) ก็นำเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวมามอบให้กับผู้ที่มารับผ้าห่มอีกด้วย อีกทั้งยังมีกิจกรรมจากโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม ที่นำโค้ชผู้ฝึกสอนในโครงการ “Chang Mobile Football Unit มาให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กๆ รวมไปถึงคณะวิทยากรจาก มูลนิธิ อ.สุกรี เจริญสุข ที่มาสอนเทคนิคด้านดนตรีและการขับร้อง นอกจากนี้ ยังมีศิลปินดารามาร่วมทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่มารอรับผ้าห่มอีกด้วย ซึ่งทางโครงการก็ได้มีความมุ่งหวังในการขยายพันธมิตรให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นในทุกๆ ปี เพราะยังมีพี่น้องผู้ประสบภัยที่ยังรอความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก

 

ไทยเบฟยังคงตั้งมั่นที่จะส่งต่อรอยยิ้มและความอบอุ่นแก่พี่น้องคนไทยต่อไป โดยมุ่งหวังให้เกิดพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน สืบไป

 


 

ติดตามความเคลื่อนไหวของ OK! Magazine Thailand ได้ที่…

Website : www.okmagazine-thai.com
Instagram : @okmagazinethailand
Facebook : @okmagthailand
Twitter : @okthailand

Comments

comments

okadmin

นิตยสาร OK! เป็นนิตยสารรายแรกและเพียงรายเดียวที่อัพเดตข่าวคราวของเหล่าดาราทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเจาะลึกทุกซอกทุกมุม รวมทั้งเรื่องส่วนตัวของเหล่าศิลปินและดาราสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

RELATED ARTICLES

ก้าวต่อไปในวัย 40 กะรัต ของแอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์

ก้าวต่อไปในวัย 40 กะรัต ของแอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์

โปรเจ็คต์เมื่อไหร่ ไม่เป๊ะ ไม่ปัง ไม่ดัง [...]

READ MORE
สรุปจุดเด่น Apple ชุดใหม่ iPhone 11, iPad Gen 7 และ Apple Watch Series 5 ราคาถูกลง บนสเป็กจัดเต็ม!!

สรุปจุดเด่น Apple ชุดใหม่ iPhone 11, iPad Gen 7 และ Apple Watch Series 5 ราคาถูกลง บนสเป็กจัดเต็ม!!

สร้างเสียงฮือฮาและได้รับความสนใจไม่น้อย สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Apple ได้แก่ [...]

READ MORE